Jdi na obsah Jdi na menu

Obchodní podmínky

14. 1. 2013

 

Obchodní podmínky
v souladu s ustanoveními §51a - §54 Zákona č.40/1964 - Občanského zákoníku, v platném znění.

I.Všeobecné
1.1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.plenkove-kocarky.cz a pro nákup zboží, dojednaný jiným způsobem (objednávky přes e-mail, individuální požadavky zákazníka, objednávky z fotogalerie apod.)

1.2. Podáním objednávky v e-shopu, případně odsouhlasením objednávky uskutečněné jiným způsobem, kupující stvrzuje, že:

  • je mu více jak 15 let (případně, že zboží objednává se souhlasem zákonného zástupce)
  • se seznámil s těmito obchodními podmínkami a souhlasí s nimi
  • respektuje platnou cenu, uvedenou v objednávce, včetně účtovaného poštovného

1.3. Pro uskutečnění objednávky není nutná registrace zákazníka. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech požadovaných povinných údajů (jméno a příjmení, příp. název firmy, úplná adresa a tel. případně jiný kontakt na objednávajícího)
1.4. Ochrana osobních dat-Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu
se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy.
Vyplněním kontaktních údajů, dává kupující prodávajícímu souhlas ke zpracování a uchovávání těchto údajů výhradně pro interní potřeby prodávajícího (např. k pozdějšímu dohledání v případě reklamace apod.). Prodávající se zavazuje, že takto získané údaje nepoužije k jiným účelům, ani je neposkytne třetím osobám. Na vyžádáni ,osobní data zrušíme.

GDPR - Souhlas se zpracováním obchodních údajů.

Dne 25. května 2018 vešlo v platnost nové nařízení EU č. 679/2016 (GDPR), které zavádí přísnější pravidla ochrany Vašich osobních údajů.
Cílem je zajistit, aby Vaše osobní údaje byly opravdu pod Vaší kontrolou. Tedy že Vaše údaje budou vždy v bezpečí a budou využívány výhradně v našem vzájemném obchodním styku a v žádném případě je nepředáme třetí straně.
S přijetím objednávky nám udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů, které jsou nezbytné k vyřízení a odeslání objednávky.


1.5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím a zaplacením kupní ceny.
Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího po převzetí zboží od prodávajícího, resp. od dopravce.
1.6. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
Firma Ručnikové-dorty není plátcem DPH. Ceny uvedené u zboží jsou konečné.
Prodávající si vyhrazuje právo na změny těchto obchodních podmínek bez předchozího upozornění.

II. Práva a povinnosti prodávajícího
2.1. Prodávající má povinnost odeslat zboží na adresu uvedenou v objednávce, v co nejkratší možné době, nejpozději do 5 pracovních dnů od přijetí objednávky, pokud není dohodnuto s kupujícím jinak.
2.2. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
2.3. Prodávající má povinnost vymazat poskytnuté údaje zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
2.4. Prodávající má právo od objednávky odstoupit, stane-li se plnění nemožným nebo nedohodne-li se s kupujícím na náhradním řešení.
2.5. Prodávající má povinnost k dodávanému zboží vystavit prodejní doklad, obsahující údaje o zboží, jeho množství, cenu a způsob platby.

III. Práva a povinnosti kupujícího
3.1 Kupující je povinen uvést správnou a úplnou adresu doručení.
3.2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně poštovného.
3.3. S celkovou cenou je kupující seznámen při ukončení objednávky.
3.4. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, učiní-li tuto žádost písemnou formou.
3.5. Kupující může objednávku zrušit do 2 hod. bez udání důvodu pouze před odesláním zboží . Pokud již zboží bylo odesláno, bere kupující na vědomí, že po něm prodávající může požadovat úhradu vzniklých nákladů - zaplaceného poštovného.
3.6. Kupující je povinen při přebírání zásilky od přepravce zkontrolovat, zda obal nejeví známky poškození. Pokud je obal poškozený, je povinností kupující požadovat od přepravce sepsání protokolu o poškození zásilky, případně zásilku vůbec nepřebírat.

IV. Reklamace
4.1. Reklamace jsou vyřizovány v souladu s obecně závaznými předpisy platnými v ČR.
4.2. Kupující neprodleně po obdržení zásilky zboží zkontroluje a pokud zjistí nějakou závadu nebo nesrovnalosti, kontaktuje prodávajícího písemně na e-mail. Oznámení je potřeba učinit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí zboží. Po této době se doručení zásilky považuje za kompletní a bezchybné.
4.3. Zboží reklamované v záruční době, zasílejte na adresu provozovny prodávajícího  s dokladem o nákupu zboží a popisem vady.
4.5. Zboží zaslané k reklamaci na dobírku nebude firmou  převzato.
4.6. Doporučujeme zboží dobře zabalit a pojistit, případné poškození či ztrátu při přepravě musí s dopravcem řešit kupující.


V. Vrácení objednaného zboží (odstoupení od kupní smlouvy)
5.1 Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit do 14 kalendářních dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí zboží, bez známek užívání (nerozbalený dort,panenka ), poslat v uvedené lhůtě 14 kalendářních dnů (určující je datum odeslání) na adresu provozovny, uvedenou v bodě 4.3.
5.2 Po obdržení vráceného zboží je prodávající povinen vrátit kupujícímu částku za zboží, včetně poštovného (resp. poměrné části poštovného v případě, že kupující objednává více položek a vrátí pouze část z objednaných položek). Částka bude vrácena prodávajícím nejpozději do 5 pracovních dnů od převzetí vráceného zboží, předem dohodnutým způsobem, buď platbou na bankovní účet nebo poštovní složenkou.
5.3 Kupující nemůže vrátit zboží v těchto případech:
kupující porušil originální obal (např. rozbalení textilního dortu z jeho původního tvaru).


VI. Způsob platby, doručení, poštovné, dodací lhůty,

6.1. Česká republika


6.1.1. Způsoby platby
a)V hotovosti při osobním vyzvednutí – zákazník zaplatí v hotovosti při převzetí zboží na adrese e-shopu.

c )Platba na účet  2338736073/0800

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

6.1.2. Způsob doručení zásilek
a) Česká pošta – pilný balík. Zboží je Českou poštou většinou doručeno nejpozději do 3 dnů ode dne předání zásilky k přepravě.
Po dohodě možno sjednat předáni a zaplacení zboží na předem určeném místě.


6.1.3. Poštovné a přepravné
K ceně zboží je účtováno poštovné dle tarifu České pošty.
 


6.1.4. Dodací lhůty
Lhůty pro expedici jsou počítány v pracovních dnech. Zpravidla se jedná o expedici (předání zásilky k přepravě) maximálně do 5 pracovních dnů od obdržení objednávky. U individuálních objednávek je expediční lhůta (předání zásilky k přepravě) vždy dohodnuta předem se zákazníkem.

VII. Ostatní 

Provozovatel:

Vlasta Kubiczková   zapsána na živn.úřadu, Magistrát města Ostravy

IČ: 15427846

nejsem plátce DPH

účet : 2338736073/0800

Tel.:606350477

E-mail: vlastakubi@seznam.cz.

eshop  www.plenkove-kocarky.cz 

adresa:

Ostrava-Vratimov,739 32

Na Příčnici 1110

Platné od 14. 1. 2013